Хронология на българските владетели

 

 

Владетели на Старата Велика България (632-кр. на 70-те год. на VII в.)

 

Династията Дуло

кан Кубрат - 632-651(?)

кан Батбаян (първороден син на Кубрат) - 651(?)-неизв.

кан Аспарух (третият син на Кубрат) - до 680(?)

 

 

Първа българска държава (680-1018)

 

Династията Дуло

кан Аспарух - 680-700/701

кан Тервел (син на Аспарух) - 700/701-718/721

кан Кормесий (син на Тервел) - 718/721-738

кан Севар (най-вероятно син на Кормесий) - 738-753/754

 

Династична криза

кан Кормисош (от рода Вокил) - 753/754-756

кан Винех (от рода Укил) - 756-760

кан Телец (от рода Угаин) - 760-763

кан Сабин (от рода Вокил, зет на Кормисош) - 763-766

кан Умор (от рода Укил) - 766

кан Токту - 766-767

кан Паган - 767-768

кан Телериг - 768-777

кан Кардам - 777-802/803

 

Крумова династия

кан Крум - 802/803-814

кан Омуртаг (син на Крум) - 814-831

кан Маламир (третият син на Омуртаг) - 831-836

кан Пресиян (племенник на Маламир, син на Звиница) - 836-852

кан Борис/княз Борис I Михаил (син на Пресиян) - 852-889

княз Владимир-Расате (първороден син на Борис) - 889-893

цар Симеон I (третият син на Борис) - 893-927

цар Петър I (вторият син на Симеон) - 927-969/970

цар Борис II (първороден син на Петър) - 969/970-971

цар Роман (вторият син на Петър) - 976/977-991

 

Самуилова династия

цар Самуил - 991-1014

цар Гаврил Радомир (първороден син на Самуил) - 1014-1015

цар Иван Владислав (племенник на Самуил, син на Арон) - 1015-1018

 

 

Византийско владичество (1018-1185)

 

Самуилова династия

цар Петър II Делян (син на Гаврил Радомир) - 1040-1041

цар Петър III (Константин Бодин, правнук на Самуил) - 1072

 

 

Втора българска държава (1185-1396)

 

Династията Асеневци

цар Петър IV (Тодор) - 1185-1187/1190

цар Асен I (по-малкият брат на Петър) - 1187/1190-1196

цар Петър IV - 1196-1197

цар Калоян (по-малък брат на Петър и Асен) - 1197-1207

цар Борил (сестрин син на Петър, Асен и Калоян) - 1207-1218

цар Иван Асен II (първороден син на Асен) - 1218-1241

цар Коломан (Калиман) I Асен (четвърто дете на Иван Асен от втория му брак с Ана-Мария) - 1241-1246

цар Михаил II Асен (първи син на Иван Асен от третия му брак с Ирина Комнина) - 1246-1256

цар Коломан (Калиман) II Асен (племенник на Иван Асен, син на Александър) - 1256

цар Мицо Асен (зет на Иван Асен) - 1256-1257

цар Константин Тих-Асен (женен за Ирина-внучка на Иван Асен) - 1257-1277

цар Ивайло (узурпатор) - 1278-1280

цар Иван Асен III (син на Мицо, внук на Иван Асен ІІ) - 1279-1280

 

Династията Тертеровци

цар Георги І Тертер - 1280-1292

цар Смилец - 1292-1298

цар Чака (узурпатор) - 1299-1300

цар Теодор Светослав Тертер (син на Георги Тертер) - 1300-1321

цар Георги ІІ Тертер (син на Светослав Тертер) - 1321-1322

Династията Шишмановци

цар Михаил ІІІ Шишман (правнук на Иван Асен ІІ, братовчед на Светослав Тертер) – 1323-1330

цар Иван Стефан (първороден син на Михаил Шишман) – 1330-1331

цар Иван Александър (праправнук на Иван Асен ІІ, племенник на Михаил Шишман) – 1331-1371

цар Иван Шишман (първи син на Иван Александър от втория му брак с еврейката Сара) – 1371-1395 (в Търново и Никопол)

цар Иван Срацимир (втори син на Иван Александър от първия му брак с Теодора) – 1356-1396 (във Видин)

 

 

Трета българска държава (1879-1946)

 

княз Александър Батенберг – 17.ІV.1879-26.VIII.1886

 

Династията Кобурги

княз Фердинанд Сакс-Кобург-Гота/цар Фердинанд І – 25.VI.1887-3.X.1918

цар Борис ІІІ (първороден син на Фердинанд) - 3.X.1918-28.VІІІ.1943

цар Симеон ІІ (първороден син на Борис) - 28.VІІІ.1943-15.ІX.1946