Уважаеми родители, ако желаете да ползвате електронния дневник на класа, за да проверявате своевременно оценките по
  • Човекът и обществото

  • Човекът и природата

  • Информационни технологии

  • Изобразително изкуство

  • Домашен бит и техника

  • Музика

отсъствията и бележките по дисциплината на вашето дете, моля изпратете ми действащ e-mail и неговата парола /която да бъде с повече от 7 символа/, чрез който да ви регистрирам.