На тази страница, ще отбележим прзниците, които ще празнуваме през учебната 2010/2011г.

 

 

 

Празникът е ден от годината, в който по историческа традиция е прието времето да се прекарва радостно, като обикновено всеки празник има своя специфична церемония.

Празници има както в почивни, така и в делнични дни. Времето и периодиката на различните празници се определят по различни календари (например Грегорианския, Юлианския, лунния или друг).

Празниците могат да бъдат религиозни, професионални, официални и неофициални. Някои празници може да са едновременно от два типа, например Коледа е религиозен и официален празник. Официалните празници са специфични за всяка държава и са обявени за неработни дни за съответната държава. Професионалните празници обикновено са неофициални, но се честват на една и съща дата във всички държави.