Правила за деца!

 

Уважавай правото на родителите на личен живот.

Бъди учтив към родителите си.

Не бъди критичен към приятелите на родителите си.

Защитавай родителите си в тяхно отсъствие.

Пази поверените ти тайни.

Помагай на родителите си при нужда.

Споделяй новините за личен успех.

Поднасяй картички и подаръци при празници.

Разговаряй с родителите си за религия и политика, за смъртта и секса.

Информирай родителите за личните си планове.

Уважавай ценностите на родителите си, дори ако ти се струват старомодни.

Вярвай на родителите си.

Разкривай личните си проблеми и чувства пред тях.

Приемай съветите и указанията на родителите си.