Съвети за родители!

 


1. Не се скъпете на похвали.

 

2. Хвалете детето, критикувайте изпълнението.

 

3. Даже в морето от неуспехи може да се намери островче на успеха и да се закрепите за него.

 

4. Поставяйте пред детето само конкретни цели.

 

5. Не поставяйте няколко задачи едновременно.

 

6. Формулата «отново ти не…» - е най-сигурният път към израстване на неудачника.

 

7. На децата не бива да се натрапват възгледи, мнения на родителите по дадените за изпълнение задачи. Родителите могат заедно с детето си да обсъждат варианти на действие, да помагат в подбора на определени средства за достигане на целите.

 

8. Детето расте и се възпитава в общуване с хората, които го разбират и уважават, обичат го и дружат с него.

 

9. След всяка контролно-оценъчна работа в спокойна и предразполагаща обстановка поговорете с детето как да му помогнете, за да постигне още по-голям успех, така че изискванията на учителите да бъдат изпълнени.

 

10. Не бива да се предявяват към детето такива изисквания, каквито то не може да изпълни.

 

11. Необходимо е вкъщи да се създават условия, в които детето да чувства, че учението е социално значимо дело, чийто резултат от неговите познавателни старания извиква поощрителен отклик в семейството.

 

12. Добре е да се показват на роднини и близки писмените работи на детето, с които се гордеете.

 

13. Нека детето да чува коментарите на възрастните, разкажете му за отзивите, които са дали вашите познати за неговите писмени работи.

 

14. Детето трябва да бъде уверено, че родителите му се гордеят с него.

 

15. Необходимо е да се проявява постоянен интерес към делата на детето, да се разграничават грижите, успехите и неудачите.

 

16. Обръщайте се към детето като към възрастен човек, като пълноправен участник в семейния живот.

 

17. Учебните постижения на детето трябва да се възприемат като принос на детето в живота на семейството.